Akupressur

Akupressur är en mycket gammal och beprövad behandlingsform,
sträcker sig minst 5000 år tillbaka i tiden.

För bevarad hälsa krävs att livsenergin hos en individ präglas av harmoni, yin och yang i samspel och balans genom de olika meridianerna.
När flödet är blockerat och balansen störd uppstår sjukdom.
För att komma tillrätta med detta tillstånd kan man använda sig av akupressur. Vid en behandling trycker terapeuten på specifika punkter och vid akupunktur sätter man nålar i dessa punkter.
Man kan även använda sig av andra redskap som moxa, värme, kyla och coppning för att uppnå olika effekter och resultat.
Det finns omkring 360 ytliga punkter, sammanlagt uppgår de till ett antal av mer än 2000.
Punkterna är belägna längs med kroppens meridianer.
Systemet består av 12 huvudmeridianer som motsvarar kroppens livsviktiga organ,
samt ytterligare 2 meridianer som har en överordnad funktion till de 12.
Tillsammans utgör de kroppens 14 stora meridianer.

* * *
Inom öronakupunkturen även kallad auriculoterapi, representerar ytterörat ett upp och nervänt foster.
Där punkterna, minst 120 till sitt antal på vardera öra, motsvarar kroppens organ och funktioner.
MIMAMEID massage och helhetsterapi utför behandlingar bestående av en blandning
utav den europeiska och den kinesiska varianten.
Punkterna stimuleras med nålar eller frön.

© Copyright 2022, MIMAMEID Massage & Helhetsterapi