Levande Blodanalys

En levande blodanalys är en snabb och enkel test  som visar kroppens status i nutid och fyra månader bakåt i tiden.

Visar tidiga tecken på obalanser som kan leda till sjukdom. 

Ur en droppe blod från fingertoppen får man en inblick i hur kroppen mår och fungerar.

I analysen tittar man på immunförsvar, matsmältning, näringsupptag och vissa näringsbrister.

Eventuella inflammationer och allergier. Risk för blodproppar.

Belastningar av parasiter, bakterier, svamp och virus.

Kroppens möjligheter till avgiftning. Om behov att stärka vissa organ föreligger.

Det man finner kan ge en vink om vad man bör ta tag i för att hjälpa sig själv till en bättre hälsa,

samt vilka eventuella kompletterande eller fördjupade undersökningar som kan vara bra att göra.

Eller om du helt enkelt har en mycket välmående och väl fungerande kropp. ;-)

© Copyright 2022, MIMAMEID Massage & Helhetsterapi