Klassisk & Medicinsk massage

Används i både förebyggande och behandlingssyfte, för att bearbeta ömma och spända muskler
och därmed erhålla ökad rörlighet och välbefinnande.

 

Massage dämpar även smärta genom sin muskelavslappnande och cirkulationsbefrämjande inverkan då en spänd muskel har störd cirkulation.

En ansträngd muskel återhämtar sig snabbare genom massage och kan därför tränas effektivare. Massage ger också allmän avslappning och mental ro. Hormoner som frisätts vid beröring gör att vi lättare kommer i kontakt med vårt inre, känner oss lättade. De flesta upplever att de får en bättre sömn och att massage är en mycket bra behandlingsform vid stress.

Vid muskelförkortningar och spänningsvärk ger terapeutisk stretch god effekt. Akupressur är även ett verktyg som tillsammans med massage snabbt och effektivt får musklerna att slappna av. En annan viktig del att titta på är förstås kroppshållning och hur personen i fråga använder sin kropp inom exempelvis idrott och yrke, såväl som i vila.

Svensk klassisk massage är en allmänt uppmjukande massage med inslag av muskulering, som ger ett avslappnat välbefinnande. Frisätter må-bra hormoner och ger smärtlindring, samt befrämjar cirkulationen av blod, energi och utsöndring av slaggprodukter.

Medicinsk massage är en terapeutisk behandling och ser till helheten. Oftast en kraftigare och djupare massage med problemlösning som inriktning. Akupressur/akupunktur och, eller stretch samt tips och råd vid och efter behov förekommer i den medicinska massagen.

Medicinsk massage kan också vara en del i en invärtes medicinsk behandling i kombination med zonterapi, komplementärmedicinsk behandling, eller vid samtalsterapi tillexempel.

© Copyright 2022, MIMAMEID Massage & Helhetsterapi